آخرین اخبار بحثبیمه

  • اقتصادنیوز: آرمان ملی در گزارشی به وضعیت روانی شهروندان ایرانی پرداخته است.

  • مدیرکل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی با بیان اینکه تقلبات در حوزه بخش ثالث طی چند سال اخیر به واسطه اقتصاد بیمار در کشور ما، روز به روز در حال افزایش است گفت: ۳۰ درصد تصادفات کشور ساختگی است.