آخرین اخبار بدهکارترمی

  • معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران گفت: بر اساس اطلاعات و ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران قصد دارد در سال آینده بالغ بر ۹۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای شهرسازی منابع تحصیل کنند که این رقم سهم۵۶ درصدی از کل درآمدهای پیش بینی شده در لایحه را به خود اختصاص می دهد.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی