بدهی ارزی ایران

  • اقتصادنیوز: آمار بانک مرکزی حاکی از کاهش بدهی‌های ارزی این بانک در پایان خردادماه سال جاری است.

  • تسویه مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌ها کلید خورد؛

    بررسی‌ها حاکی از آن است که تا پایان سال ۱۳۹۵، به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانک‌ها به بانک‌مرکزی از طریق منابع تسعیر نرخ ارز تسویه شده است. با این تسویه میزان کل بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به سطح ۷/ ۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر