بدون قطعی

  • اقتصاد نیوز: «ابر جنگ» سال ۲۰۲۰ راه‌اندازی خواهد شد تا روسیه در بدترین شرایط جنگی دچار قطعی ارتباطات نشود.

۱

بیشتر

بیشتر