آخرین اخبار برق کوپنی

  • سخنگوی صنعت برق کشور در خصوص کوپنی شدن برق در کشور توضیحاتی ارائه داد.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی