برکناری وزیر امورخارجه

  • اقتصادنیوز : " الهام علی اف " رییس جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه طی فرمانی " المار محمدیاراف " وزیر امور خارجه این کشور را بعد از دو دهه سکان داری دستگاه دیپلماسی این کشور، برکنار کرد .

۱

بیشتر

بیشتر