آخرین اخبار بزرگ‌ترین تولیدکننده شکر در جهان

  • اقتصادنیوز: بنا به گفته‌ مدیر اجرایی شرکت زودسوکر، بزرگ‌ترین تولیدکننده شکر در جهان هزینه‌های انرژی و کشت چغندر درحال افزایش است و اینها دو مانع قابل توجه تولید شکر هستند.