بزرگ تر

  • ​اقتصاد نیوز:خودروهای امروزی در کنار تفاوت های تکنولوژیک زیاد با مدل های قدیمی، از لحاظ اندازه نیز بسیار متفاوت بوده و نسل های جدیدتر بزرگ تر و سنگین تر از نسل های پیشین هستند. برای مثال فولکس واگن پولو را در نظر بگیرید. این خودرو اگر چه در کلاسی پایین تر از گلف جای می گیرد، اما نسل فعلی این خودرو از نسل اول گلف که در سال ۱۹۷۴ متولد شد، ابعاد بزرگ تری دارد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر