آخرین اخبار بسته حمایتی پرستاران

  • عباس عبادی با اشاره به جزئیات بسته حمایتی پرستاران ابراز داشت: کار کارشناسی بسته حمایتی پرستاران صورت گرفته است و آماده ارسال به ستاد ملی کروناست.امیدواریم با نگاه عمیقی اجرای آن تسهیل شود.