آخرین اخبار بسط و قبض پول

  • اقتصادنیوز: روند انبساطی تزریق پول در بانک مرکزی همچنان در حال رکوردزنی است. مرور آمارها در این حوزه نشان می دهد نرخ سود بازار باز در حالی کاهش پیدا کرده که بسط نقدینگی برای پنجمین هفته متوالی رکورد زده است

  • بانک مرکزی پس از چهار ماه اقدام به تزریق نقدینگی در بانک ها کرده و رکورد بسط پول در عملیات بازار باز را شکست. مجموع این رقم و حجم اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی بیشترین سطح انبساط نقدینگی در نهادهای مالی بوده که همگی نشان از کسری وخیم حساب بانکها در نیمه دوم ۱۴۰۰ بوده است.

  • در عملیات ثبت شده بازار باز در بانک مرکزی در روز دوشنبه ۱۱ اسفند، به طور خالص ۸۹۰ میلیارد تومان نقدینگی از بانک‌ها قبض کرد.