آخرین اخبار بلیت فروشی دربی پایتخت

  • محسن فرهادی گفت: بلیت فروشی دربی اینترنتی بوده و کسانی می‌توانند بلیت ورود به ورزشگاه را تهیه کنند که کارت واکسن داشته باشند و در قرنطینه هم نباشند.