بنیاد باران

  • اقتصادنیوز: در پی اظهارات رییس بنیاد مستضعفان مبنی بر استفاده سید محمد خاتمی از یکی از املاک بنیاد مستضعفان به عنوان دفتر کار ، بنیاد باران ضمن رد این اظهارات مالک ملک مذکور که مدت زمانی ست تخلیه شده را موسسه تنظیم و نشر آثار امام و نه بنیاد مستضعفان خواند.

  • اقتصاد نیوز: رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه گفتمان اصلاحات فرد محور نیست که اگر فردی برود و یا فردی بیاید اتفاق خاصی بیافتد، تاکید کرد: گفتمان اصلاحات ماندگار است و برای ماندگاری باید هوای نفس ، خودخواهی‌ها و خود بزرگ بینی‌ها را کنار گذاشت.

  • مدیر عامل بنیاد باران پاسخ داد؛

    اقتصادنیوز؛ جواد امام، مدیر عامل بنیاد باران درباره تخلیه دفتر سیدمحمد خاتمی گفت:‌ بحث تخلیه دفتر به یک اختلاف میان موسسه نشر آثار حضرت امام و بنیاد مستضغفان بازمی‌گردد.

  • اقتصادنیوز؛ علی خاتمی، رئیس دفتر سید محمد خاتمی خبر تخلیه دفتر رئیس دولت اصلاحات را تایید کرد.

  • اقتصادنیوز: مدیرعامل بنیاد باران خبر دیدار سیدمحمد خاتمی با رهبری را تکذیب کرد اما در همین حال گفت اگر چنین اتفاقی بیفتد، حتماً او (رئیس دولت اصلاحات) از آن استقبال می‌کند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر