بنیاد باران

  • مدیر عامل بنیاد باران پاسخ داد؛

    اقتصادنیوز؛ جواد امام، مدیر عامل بنیاد باران درباره تخلیه دفتر سیدمحمد خاتمی گفت:‌ بحث تخلیه دفتر به یک اختلاف میان موسسه نشر آثار حضرت امام و بنیاد مستضغفان بازمی‌گردد.

  • اقتصادنیوز؛ علی خاتمی، رئیس دفتر سید محمد خاتمی خبر تخلیه دفتر رئیس دولت اصلاحات را تایید کرد.

  • اقتصادنیوز: مدیرعامل بنیاد باران خبر دیدار سیدمحمد خاتمی با رهبری را تکذیب کرد اما در همین حال گفت اگر چنین اتفاقی بیفتد، حتماً او (رئیس دولت اصلاحات) از آن استقبال می‌کند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر