آخرین اخبار بهرام عین الهی

  • اقتصادنیوز: بهرام عین الهی درباره آخرین وضعیت سلامتی وزیر ورزش گفت: وضعیت وی مساعد است و خونریزی در ناحیه سر بسیار خفیف بوده و گسترش پیدا نکرده است و پس از دوران نقاهت سلامتی را به دست خواهد اورد.