بودایی

  • اقتصادنیوز:‌ تچ کوانگ دوک یک راهب بودایی بود که در سال ۱۹۶۳ در اعتراض به سیاست‌های دولت ویتنام جنوبی در قبال راهب‌های بودایی خود را به آتش کشید و درگذشت.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر