بورس بازی

  • بازتولید تبعیض یا فرصت سرمایه گذاری بر روی زمان انسان‌ها؟

    اقتصادنیوز : یک استارت‌آپ در آمریکا آغاز به کار کرده است که به افراد اجازه می‌دهد تا زمان خود را در بازار آزاد به فروش برسانند و به نوعی بر روی خود افراد سرمایه‌گذاری می‌شود.

  • اقتصادنیوز: وزیر راه و شهرسازی گفت: یک سرشماری از خانه‌های خالی انجام شده که نه می‌توانم آن را تأیید کنم و نه می‌توانم آن را رد کنم

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر