بورس یکشنبه

  • سنت یکشنیه های بورس شکسته شد؛

    اقتصاد نیوز : بورس تهران در روز یکشنبه برخلاف یکشنبه های ریزشی پیشین، ۵۵ هزار واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۵۹۷ هزار واحد رسید.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر