آخرین اخبار بوروکراسی

  • خوانندگان این نوشتار، چه در متون تاریخی و چه در اخبار جاری بعضاً با چهره‌هایی چند وجهی مواجه می‌شوند و تعجب‌شان برانگیخته می‌شود.

  • با اینکه در کابینه دولت سیزدهم برخی چهره‌های آشنا دیده می‌شود، اما درنهایت دولت به دست چهره‌های ناآشنایی خواهد افتاد که در عرصه عمومی چندان شناخته‌شده نیستند. البته برخی از همین چهره‌های ناآشنا در دولت‌های پیشین سمت‌هایی داشته‌اند و با بوروکراسی دولتی آشنا هستند.

  • عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:طرح ساماندهی استخدام کارکنان در دولت سیزدهم تعیین تکلیف خواهد شد و باید بستری فراهم شود تا جذب نیرو در دستگاه ها بر اساس ضوابط و اطلاع عموم اتفاق بیفتد و نظام اداری و اجرایی کشور هم از تهدیدهای پیش رو نجات یابد

  • نظم آلمانی یک ضرب المثل برای سایر کشورها بود. این نظم مورد تمجید بسیاری است اما در دوران کرونا شهروندان این کشور علیه این نظم شورش کرده اند چرا؟ چون خرید واکسن به تاخیر افتاده است.

  • روزنامه شرق در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان راه سومی وجود ندارد نوشت: بسیاری بر این باورند که تفاوتی اساسی بین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ وجود ندارد.