تابستان داغ

  • اقتصادنیوز؛ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه دشمنانی برای ما تابستان داغ را طراحی کرده بودند که داغش به دل خودشان ماند، گفت: ابزارشان فشار اقتصادی بود که کشور را دچار مشکلاتی کرد. بودجه ما چهار هزار میلیارد در سال گذشته بود که از این مقدار ۱,۵۰۰ میلیارد تومان دریافت کردیم.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر