آخرین اخبار تابش

  • با توجه به آشفتگی شدید بازار خدمات پس از فروشسط شرکت های غیر رسمی و ناشناخته، این مجموعه ها با روش های متقلبانه، اقدام به سواستفاده از نام و اعتبار شرکتها و برندهای رسمی و معتبر نموده و مشکلات و نارضایتی شدیدی را در میان مشتریان شرکت های رسمی صنعت لوازم خانگی ایجاد کرده اند.