تاجر

  • اقتصادنیوز :‌دو تاجر ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، از اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا OFAC شکایت و اعلام کردند، به صورت غیرقانونی هدف تحریم‌های این دفتر قرار گرفته‌اند.

  • بر اساس اظهار تاجر یا طلبکاران یا دادستان و رئیس دادگستری محل اقامت تاجر، دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند توقف تاجر را اعلام و سپس مطابق مقررات قوانین تجارت و آیین دادرسی مدنی، حکم ورشکستگی صادر کند که مراحل آن را بیان می‌کنیم.

  • اقتصادنیوز: برخی از واژه‌ها در گفت‌وگوهای اقتصادی به صورت اشتباه جای هم استفاده می‌شوند. یکی از این موارد«ورشکستگی و اعسار» است.

  • اقتصادنیوز: روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی اختصاصی تصریح کرد تأمین مالی یک شبکه تلویزیونی ضد ایرانی در لندن از سوی یک تاجر نزدیک به ولیعهد رژیم سعودی انجام می‌شود.

  • ایالات متحده همواره به اعراب این ایراد را می گیرد که افراد دارای تخصص پزشکی یا مهندسی را در اداره امور سیاسی خود به خدمت گرفته است، در حالی که این عیب به نحو بسیار بارزتری در مورد خود دولت آمریکا به چشم می خورد؛ آنگاه که یک تاجر را به مهمترین پست سیاسی در یک دولت منصوب می کند تا فاجعه هایی این چنینی را برای تمام جهان به بار بیاورد.

۱

بیشتر

بیشتر