تاریخ اقتصاد

  • اقتصادنیوز؛ از عرش به فرش، از مکنت به محنت! کوتاه‌ترین شرح ونزوئلا. کشوری ثروتمند که از قله اقتصاد امریکای جنوبی به قعر جهانی رفت، همزمان از دموکراسی به سوی دیکتاتوری اکثریت، بی‌جنگ، بی‌تحریم! چطور چنین چیزی ممکن است؟ آیا دیگر اقتصادهای نفتی هم مستعد چنین بیماری وخیمی هستند؟

  • اقتصادنیوز؛ اقتصادگرایی از روزگار پس از اکتشافات جغرافیایی و رشد اقتصادی اروپا، به عنوان یک بینش در تفکر مردم و محافل علمی جوامع اروپایی پدیدار شد. بروز عینی این بینش در سلیقه‌ دربارها و اشراف به تولد مکاتب تجمل‌گرای هنری چون باروک و روکوکو انجامید.

  • اقتصادنیوز؛ مردم ونزوئلا در حال تجربه یکی از حادترین موارد ابرتورم، از جنگ جهانی دوم تاکنون هستند.

۱

بیشتر

بیشتر