آخرین اخبار تاریخ سررسید اوراق بدهی دولنی

  • در هفته پایانی بهار، فروش دولت در بازار اولیه و در آمدزایی این نهاد از طریق فروش اوراق کاهشی ۳۲ درصدی داشته و به ۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان رسید. آمار و ارقام نشان می دهد بانک ها در دادوستد این هفته سهم بالاتری را ثبت کرده اند.