آخرین اخبار تازمانی

  • نرگس جوزدانی متخصص تغذیه ورژیم درمانی با اشاره به اینکه کاهش وزن پروسه زمان بری است، بیان کرد که در رژیم‌های استاندارد از زمانی که فرد رژیم خود را برای کاهش وزن شروع می‌کند تازمانی که کاهش وزن داشته باشد حدود ۱۰ الی ۱۲ روز زمان لازم است.