تاسیس وزارت راه و ترابری

  • براساس لایحه پیشنهادی دولت با عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت»، وزارت راه و ترابری هم مانند وزارت بازرگانی احیاء می‌شود و دوباره وزارتخانه‌های مسکن و راه و ترابری از یکدیگر جدا می‌شوند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر