تحریم بانک مرکزی ایران

  • یکی از کارشناسان مسائل تحریم‌ها در آمریکا که از او به عنوان معمار شبکه‌ تحریم‌های آمریکا علیه ایران یاد می‌شود تحریم‌های جدید دولت ترامپ علیه ایران را مورد تمسخر قرار داد.

  • اقتصادنیوز؛ مسکو در واکنش به اقدام جدید واشنگتن در اعمال تحریم علیه بانک مرکزی ایران اعلام کرد که روسیه همکاری با بخش بانکی ایران را علیرغم تحریم‌ها ادامه خواهد داد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر