آخرین اخبار تخت جمشید

  • پژمان مظاهری پور کارگردان عرصه مستند از ساخت یک مستند کوتاه ۲۸ دقیقه ای با عنوان «تخت جمشید» و جزئیات آن سخن گفت.

  • بارش شدید باران در بخش هایی از استان فارس موجب به راه افتادن سیل شد. بنابر اخبار منتشر شده این سیل به تخت جمشید نیز رسید اما به دلیل وجود کانال ها و شبکه هایی که بیش از ۲۵۰۰ سال قبل در این منطقه احداث شده بود، در مدت زمان یک ساعت آب موجود در محوطه تخلیه شده و به این منطقه ارزشمند آسیبی وارد نشد.