تخلیه دفتر

  • مدیر عامل بنیاد باران پاسخ داد؛

    اقتصادنیوز؛ جواد امام، مدیر عامل بنیاد باران درباره تخلیه دفتر سیدمحمد خاتمی گفت:‌ بحث تخلیه دفتر به یک اختلاف میان موسسه نشر آثار حضرت امام و بنیاد مستضغفان بازمی‌گردد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر