آخرین اخبار تدین

  • احمد کریمی اصفهانی، چهره سیاسی اصولگرا درباره نقش حاج هاشم امانی در ترور حسنعلی منصور، کمک به خانواده انقلابیون در دوران مبارزه و تلاش ایشان در مبارزات علیه پهلوی و همچنین ارتباط ایشان با فداییان اسلام گفت: ابتدا باید گفت حاج هاشم امانی از السابقون السابقون بوده است. شخصیتی که به دلیل تولد و رشدش در یک خانواده مذهبی، اولین ویژگی اش تدین او بوده است.