آخرین اخبار ترکی صحبت کردن عبد الناصر همتی

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی