تشخیص فوری کرونا

  • انگلیس در آستانه یک کشف پول ساز قرار گرفت؛

    اقتصادنیوز؛ بریتانیا تا کشف یک دستاورد بزرگ علمی برای تشخیص زود هنگام ویروس کوید ۱۹ فاصله زیادی ندارد و در صورت عملی شدن این نوآوری جدید میلیاردها دلار سود نصیب این کشور خواهد کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر