تشعشعات فضا

  • ​اقتصاد نیوز:یکی از بزرگترین خطرات در ماموریت‌های میان سیاره‌ای، قرارگیری در معرض تشعشعات فضایی است که ظاهرا قارچ موجود در چرنوبیل می‌تواند این مشکل را برطرف کند.

۱

بیشتر

بیشتر