تعطیلی زنگ ورزش مدارس

  • معاون امور عمرانی استانداری تهران از تعطیلی زنگ ورزش مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی به غیر از مدارس شهرستان‌های شرق این استان در روز شنبه خبر داد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر