آخرین اخبار تعلیق فدراسیون فوتبال

  • فغانپور گفت: بحث تعلیق فدراسیون فوتبال اصلا مطرح نیست و در شرایط کنونی موضوع کمیته انتقالی نیز وجود ندارد، فیفا وارد این مقوله نشده چرا که همه چیز طبق قانون پیش رفته است و آنها به دقت همه چیز را رصد می کنند.