تمدن های باستانی

  • ​اقتصاد نیوز:برطبق نظریات و تحقیقات نظریه‌پردازان فضانوردان باستانی، شواهدی از ردپای فرازمینی‌ها در تمدن‌های باستانی آمریکای لاتین یافت می‌شود که دلالت بر وجود خدایان فرازمینی در تمدن‌های اینکاها، مایاها، و آزتک ها؛ دارند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر