آخرین اخبار تناوبی

  • نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد تمرینات تناوبی شدید به همراه مصرف مکمل زعفران استراتژی مناسبی برای کسب تندرستی و پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با چاقی است.

  • در رصد‌های روزانه به تصویری برخوردیم که گویا دکور دفتر کار بیل گیتس در سیاتل است. در این دفتر کار، دیواری با جدول تناوبی کامل با نمونه‌هایی از هر عنصر وجود دارد.