تنظیم

  • ​اقتصاد نیوز:دانشمندان آزمایشگاه بیولوژیکی MDI در ایالات متحده مکانیسم هایی را یافتند که طول عمر را با تغییر فعالیت ژن های واسطه ای تنظیم می کنند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر