آخرین اخبار تهدید بزرگ

  • چگونگی واکنش ایران در قبال تغییرات اقلیمی از یک سو به دولت محافظه‌کاری که اقتصاد را بر محیط‌زیست ارجحیت می‌دهد، و از سوی دیگر به جامعه بین‌المللی بستگی دارد که با تحریم‌های شدیدی که ایالات متحده با تهران مانند یک میوه ممنوعه رفتار می‌کنند. به گفته کاوه مدنی «نمی‌توانید انتظار داشته باشید کشوری که مسائل اجتماعی-اقتصادی و سیاسی دشواری دارد، روی تغییرات اقلیمی تمرکز کند».