آخرین اخبار تورم استانها 1400

  • اقتصاد نیوز: بررسی ها نشان می دهد در یکسال گذشته استان ایلام شاهد بیشترین افزایش در قیمت ها بوده است. همچنین در میان استان ها کشور استان تهران پایین ترین تورم را در یکسال منتهی به تیر ماه ۱۴۰۰ به ثبت رسانده است.

  • اقتصادنیوز: بر اساس آمار منتشر شده از مرکز آمار ، کمترین تورم به ثبت رسیده در مرداد ماه ۱۴۰۰ در میان استان های کشور به استان های قم و تهران تعلق دارد.