تورم ماهانه

  • اقتصادنیوز: مرکز آمار ایران اعلام کرد: در فروردین ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۰۴،۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

  • گزارش مرکز آمار نشان داد:

    اقتصادنیوز؛ بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم در دی‌ماه و نیز دو گزارش پیشین از تورم آبان و آذرماه، می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به ثبات ارزی و تغییر انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر، این نرخ از فاز هیجانی خود خارج شده است.

  • مطابق داده‌های مرکز آمار، تورم ماهانه در مناطق شهری در ماه گذشته از سال ۱۳۸۱ بی‌سابقه است.

۱

بیشتر

بیشتر