تورم مرداد 99

  • در گزارش «اقتصادنیوز» مطرح شد؛

    اقتصاد نیوز : روند افزایشی شاخص قیمت‌ها در مرداد نسبت تیر، کندتر شد. با اینحال، همچنان تورم ماهانه در سطح بالایی به سر می‌برد. «اقتصادنیوز» در این گزارش به نقش گروه‌های مختلف در تورم مرداد می‌پردازد.

۱

بیشتر

بیشتر