توقف تولید خودرو

  • ۱۳۱ تا موزه بدرقه شد اما به خانه برگشت؛

    اقتصاد نیوز : با وجود اعلام رسمی توقف پراید از پایان تیر و حتی برگزاری مراسم بدرقه خودرو برای این خودرو،هنوز این محصول در شرکت سایپا تولید می شود.

  • ايسنا : دی ماه امسال تولید سه مدل سواری متوقف شد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر