آخرین اخبار ثبت و تایید چک با پیامک

  • ​ با ارسال یک پیامک بدون متن به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ می‌توانید راهنمای خدمات چک را دریافت و با استفاده از این راهنما، نسبت به ثبت، تأیید، انتقال، انواع استعلام (وضعیت چک و صادرکننده آن) و معرفی شماره همراه خود برای اطلاع از ثبت چک به نام شما اقدام کنید.