ثریا آزادی

  • خاطرات اولین خبرنگار زن استان چهارمحال‌وبختیاری؛

    اقتصادنیوز؛ ثریا آزادی، اولین خبرنگار زن استان چهارمحال‌وبختیاری خاطره‌ای از سفر یکی از درباریان به نام «احمد برادر» را نقل می‌کند که نام وی را «احمق برادر» تایپ کرده و به همین دلیل مورد بازخواست ساواک قرار می‌گیرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر