آخرین اخبار جاجرمی

  • بررسی تجربه تعداد زیادی از شهرهای توسعه‌یافته دنیا نیز نشان می‌دهد یکی از موفق‌ترین راهکارها در خصوص مقابله با برخی معضلات اجتماعی، راه‌اندازی کمپین‌ها بوده است.

  • اقتصادنیوز: نورا حسینی خبرنگار حوزه شهری در گزارشی که در شماره امروز شرق منتشر شده است، با اشاره به برخی ناکامی‌های اعضای دوره پیشین شورای شهر تهران، به برنامه جدید آنها برای تسخیر مجدد این شورا پرداخته است.