جامعتین

  • اقتصادنیوز: محسن کوهکن گفت: به اعتقاد من تنها فرمولی که هر دو جریان گریزی از آن ندارند این است که تا زمانی که هر دو جریان به لحاظ تشکیلاتی تا زمانی که به یک حزب قدرتمند دست پیدا نکرده‌اند ماکسیمم کاری که می‌توانند انجام دهند این است که یک همگرایی زیر سقف یک جریان ایجاد کنند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر