آخرین اخبار جایزه بین‌المللی اسکار

  • اصغر فرهادی گفت: شهرت بین المللی "شمشیر دو لبه" است. این به نوعی از شما محافظت می کند، اما [مقامات ایران] را حساس تر می کند. هر چه می گویید، هر کاری که انجام می دهید، بیشتر در کانون توجه است.»