آخرین اخبار جبهه مقاومت ملی افغانستان

  • اقتصادنیوز: جبهه مقاومت ملی افغانستان در صدد است کنفرانسی را با طالبان در شهر دوشنبه برپا کند.

  • در دو روز گذشته درگیری میان هسته مقاومت مردمی و طالب ها در دره پنجشیر، آخرین سنگر مقاومت افغانستان در مقابل سلطه طالبان، شدت گرفته است و نیروهای احمد مسعود با وجود تنها ماندن در این سنگر با هجوم طالبان برای تسخیر پنجشیر مقابله می‌کنند.

  • با توقف مذاکرات میان طالب‌ها و هسته مقاومت به رهبری آمر صاحب احمد مسعود، درگیری‌ها در دره پنجشیر، آخرین سنگر جبهه ضد طالبان در افغانستان ادامه دارد، و در حالی که رسانه‌های رسمی خبرهای ضدونقیض از نبرد سنگین میان نیروهای طالبان و اعضای جبهه مقاومت خبر می‌دهند، یک فعال رسانه‌ای مستقر در محل و عضو جبهه مقاومت از تحولات اخیر در پنجشیر گزارش می‌دهد.