جمشید گلپور

  • اقتصادنیوز: سرپرست امور اصناف و بازرگانان ایران از تهیه لیست افراد فاقد بیمه برای دریافت تسهیلات حمایتی دولت خبرداد و گفت: اصناف بیشترین سهم را در بین مشاغل مورد حمایت و دریافت تسهیلات دولت دارند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر