جناح سیاسی

  • اقتصادنیوز: روزنامه شرق نوشت: عاشورا دو ساحت دارد؛ ساحت اندیشه و تفکر و ساحت احساس و عاطفه که هریک همراهان و ره‌آوردهایی همراه خود داشته است. توجه به این دو ساحت نه‌تنها ضروری است، بلکه آنچه می‌تواند عاشورا را جاودانه کند، توزیع دقیق و صحیح سهم هریک از این دو ساحت در این واقعه است.

  • رسانه ملی این روزها ساز انتقاد از دولت را کوک کرده است، کانال‌های تلویزیون را که بالا و پایین کنیم کم نشانه از این رویه انتقادی نمی‌بینیم، سوی دیگر ماجرا اما نشانه‌هایی است که می‌گوید فاز انتخاباتی این رسانه به سمت جریانی خاص کوک شده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر