جنبش ضد استعماری

  • عباس عبدی تشریح کرد؛

    اقتصادنیوز؛ تفاوت ماندلا و موگابه در این است که موگابه شاخه‌ای را که روی آن نشسته بود، از بیخ برید و خودش هم با شاخه سقوط کرد، ولی ماندلا نه آن را برید و نه روی آن لانه کرد! و مردم آفریقای جنوبی را به گذشته خویش و به سرمایه تاریخی و مبارزاتی خود بدبین نکرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر